Armeens-Apostolische Kerk

De Armeens-apostolische Kerk (Armeens: Հայ Առաքելական Եկեղեցի, Hay Arakelagan Yegeghetzi)’ is een zelfstandige kerk, gesticht in Armenië you can look here. Ze behoort sinds het concilie van Chalcedon (451) tot de oriëntaals-orthodoxe kerken.

Deze kerk wordt soms aangeduid als de Gregoriaanse Kerk, deze is afgeleid van de patroonheilige van het Armeense volk, de heilige Gregorius de Verlichter. Maar deze naam heeft niet de voorkeur van de Kerk, omdat het de apostelen Bartholomeus en Thaddeus als de oprichters van deze kerk ziet.

This page is under construction  Coming soon
Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցի

Հայոց եկեղեցու ձևավորումը 1-3-րդ դարերում

Առաքելական ժամանակներից մինչև 3-րդ դարի վերջը քրիստոնեությունը աստիճանաբար տարածվել է Հայաստանի մեջ։ Դրա համար մեծ նպաստող ուժեր էին ոչ միայն Քրիստոսիառաքյալների քարոզչությունը, այլև ստեղծված օգտակար մի շարք գործոնները։ Continue reading “Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցի” »

De Armeens-apostolische Kerk (Armeens: Հայ Առաքելական Եկեղեցի, Hay Arakelagan Yegeghetzi)’ is een zelfstandige kerk, gesticht in Armenië you can look here. Ze behoort sinds het concilie van Chalcedon (451) tot de oriëntaals-orthodoxe kerken.

Deze kerk wordt soms aangeduid als de Gregoriaanse Kerk, deze is afgeleid van de patroonheilige van het Armeense volk, de heilige Gregorius de Verlichter. Maar deze naam heeft niet de voorkeur van de Kerk, omdat het de apostelen Bartholomeus en Thaddeus als de oprichters van deze kerk ziet.

This page is under construction  Coming soon
Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցի

E-mail:*