Հայոց եկեղեցու ձևավորումը 1-3-րդ դարերում

Առաքելական ժամանակներից մինչև 3-րդ դարի վերջը քրիստոնեությունը աստիճանաբար տարածվել է Հայաստանի մեջ։ Դրա համար մեծ նպաստող ուժեր էին ոչ միայն Քրիստոսիառաքյալների քարոզչությունը, այլև ստեղծված օգտակար մի շարք գործոնները։ Continue reading “Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցի” »