De Armeens-apostolische Kerk Hay Arakelagan Yegeghetzi)’ is een zelfstandige kerk, gesticht in Armenië you can look here. Ze behoort sinds het concilie van Chalcedon (451) tot de oriëntaals-orthodoxe kerken.

Deze kerk wordt soms aangeduid als de Gregoriaanse Kerk, deze is afgeleid van de patroonheilige van het Armeense volk, de heilige Gregorius de Verlichter. Maar deze naam heeft niet de voorkeur van de Kerk, omdat het de apostelen Bartholomeus en Thaddeus als de oprichters van deze kerk ziet.

This page is under construction  Coming soon

E-mail:*

You must be logged in to leave a reply.